Згода на обробку персональних даних

У відповідності до умов Закону України  «Про захист персональних даних», заповнивши реєстраційну форму, кожен учасник надає свою згоду на збір,  обробку, використання та передачу третім особам його персональних даних, а також зображень, фото-,аудіо- та відеоматеріалу, записаного під час заходу, для маркетингових цілей організаторів та/ або третіх осіб.

У випадку заповнення заявки на реєстрацію дитини для участі у заході, особа, яка подає таку заявку, гарантує те, що вона є законним представником малолітньої та/або неповнолітньої дитини (зокрема, є батьком, усиновлювачем, опікуном та/або ін.) та  надає згоду на використання, обробку, передачу третім особам для подальшого використання у маркетингових цілях особистої інформації дитини, її персональних даних, фото-, відео- або аудіоматеріалів з її участю для реклами заходу та інших маркетингових цілей організаторів або третіх осіб, без будь-якої компенсації з боку організаторів змагань (та/або третіх осіб) та без попереднього узгодження з таким законним представником.

У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) підтверджую свою згоду на обробку моїх персональних даних.

Під обробкою моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про мене.

Цим також підтверджую та погоджуюся з тим, що мені відомо про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою забезпечення її ефективної діяльності, про мої права, визначені Законом, та про передачу моїх даних колу осіб, визначених Законом.

Зобов’язуюсь повідомляти про зміну своїх персональних даних протягом двох місяців з дати таких змін.